P. P. U. BA-SE-RO s.c.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "BA-SE-RO" s.c.
09-407 Płock ul.Graniczna 53
tel. 264-78-38
tel./fax 264-57-84
e-mail: basero@plocman.pl


  

   Działalność Firmy:
 
 • produkcja mieszanek betonowych
 • transport materiałów budowlanych i  kruszyw
 • handel materiałami budowlanymi:
  • cement
  • wapno
  • materiały ścierne
  • materiały izolacyjne
 
 Informacje dodatkowe:
 
 • Produkcja prefabrykatów drobnowymaiarowych (kostka brukowa, bloczki betonowe) i wielkowymiarowych (płyty drogowe, ogrodzenia).
 • Porady inwestycyjne
 • Nadzór inwestorski