Bank Przemysłowo-Handlowy Oddział Płock

09-402 PŁOCK, ul. Tumska-Kolegialna 2
tel. 262-80-18, 262-23-37
fax. 262-75-48
e-mail: bph@plocman.pl


Bank Przemysłowo-Handlowy SA oświadcza, że nigdy nie udzielił Grupie Kapitałowej Expres zezwolenia na użytkowanie logo Banku BPH w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek firmie. Wzywamy Grupę Kapitałową Expres do natychmiastowego zaprzestania używania znaku firmowego Banku BPH na stronach www.grupa.expres.com.pl. W przypadku nie zastosowania się do przedmiotowego żądania sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.


   Działalność Firmy:
   
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.  jest jednym z największych polskich banków. Dysponuje siecią 190 placówek na terenie 15 województw. W rozliczeniach międzynarodowych współpracuje z ponad 1300 bankami zagranicznymi.
 Informacje dodatkowe:
Słowo kluczowe: Pasy klinowe, Simmeringi, Oringi.
 

Bank BPH S.A. świadczy około 100 usług bankowych
wśród których na Państwa uwagę zasługują:

 • atrakcyjne kredyty hipoteczne,
 • lokaty terminowe,
 • rachunki bieżące,
 • wykup wierzytelności i faktoring,
 • ROR dla studentów z pakietem ubezpieczeniowym,
 • bogaty pakiet kart płatniczych:
  • BPH - VISA
  • BPH - PolCard
  • VISA Gold
  • BPH Eurocard / Master Card
  • karta bankomatowa ELECTRON SEZAM