Mirosław Łakomski Artysta Plastyk

09-400 Płock
ul. Kochanowskiego 9
tel (024) 262-23-80
via-art@plocman.pl

  Informacje:
 
 

artysta plastyk,
członek Związku Polskich Artystów Plastyków -
- Polska Sztuka Użytkowa, nr leg. 2120,

debiut artystyczny w 1970 roku, 15 wystaw indywidualnych,
ok. 70 wystaw zbiorowych, ponad 100 plakatów wydanych drukiem,
45 okładek, 80 znaków graficznych, 20 nagród,  ważniejsze to:
nagroda w konkursie na plakat z okazji 25-lecia  ICOGRADA,
wyróżnienie honorowe 15 Key Art Awards - The Hollywood Reporter,
współwłaściciel Agencji Reklamowej Via-Art Media w Płocku