P.P "TEMAX" s.c.

09-411 PŁOCK, ul. Zglenickiego 52F
tel.: (0-24) 365-56-18 
fax (0-24) 365-56-20
e-mail temax@plocman.pl

ISO 9002

 

   Działalność Firmy:

Zakład specjalizuje się w robotach:
 • Ogólnobudowlanych
 • Przeciski O 100 -  O 1400 wykonywanymi pod jezdniami i torami
 • Odwodnienia terenu przy pomocy igłofiltrów i studni depresyjnych
 • Zabijanie ścianek szczelnych z grodzic G-62
 • Roboty wodno kanalizacyjne

Przedsiębiorstwo posiada:

 • wibromłoty do grodzic G-62
 • agregaty odwodnieniowe AJ-80 wraz z oprzyrządowaniem
 • agregaty do przecisków wraz z oprzyrządowaniem
 • dzwigi : 6 ton, 18 ton, 20 ton, 40 ton
 • grodzice stalowe G-62
 • podnośniki montażowe D-183
 • środki transportu : ciągniki, przyczepy, dłużyce,uciąg
 • sprzęt do monterzy i spawania rurociągów stalowych
 • sprzęt średni i lekki: betoniarki, wciągarki, piły tarczowe, szlifierki, pompy głębinowe, zagęszczarki
 • zespoły prądotwórcze 4-125 KW
 • sprężarki powietrzne 3JW
 Informacje dodatkowe:

W latach 1992-1999 dla Petrochemii Płock S.A. jako podwykonawcy firm : Budimex " INSTAL " Płock S.A., Cetbud, Limex, Petro S.A., PRk-7, Turbud wykonaliśmy roboty przy zabezpieczaniu grodzic G-62 wykopów, estakad i budynków, przeciski pod przeszkodmi, odwodnienia wykopów, naprawa dróg oraz wykonywanie komór żelbetonowych w ramach inwestycji i remontów na obiektach:
 • Modernizacja Oczyszczalni Mechanicznej,
 • Instalacji Clauss,
 • Wydział etylenowy II,
 • Reforming II, V, VI,
 • Fenol i Aceton,
 • Stacja CPN - Podolszyce,
 • Polipropylen I, II,
 • Blok Olejowy
 • Hydrokraking
 • BWP 2
 • HON V

Certyfikat